Sunday, January 8, 2012

If It's Ka It'll Come Like A Wind...

"...and your plans will stand before it no more than a barn before a cyclone.” Maaari ngang tama ka.
Nang sinabi mong wala pa lang kasing dumarating na... :)

2 comments: