Thursday, September 9, 2010

Tulong

Bakit minsan, manghihingi ng tulong ang tao.
Maya-maya, 'yung nanghingi ng tulong, siya na 'yung tutulong sa hiningan niya ng tulong.
Tapos 'yung nanghihingi ng tulong, hindi na natulungan in the end.

No comments:

Post a Comment