Saturday, September 25, 2010

An Angel's Ink

I wish I could say that this is a sneak-peak of my upcoming book featuring all the poems I've written.
Haha. Napakaambisyosa ko. Ang totoo, sa Microsoft Publisher ko lang ginagawa, at hindi ko matutukan dahil sa kakulangan ng panahon. At 'yung anghel sa taas, ang kaisa-isa pa lang na illustration na nagawa ko. Anghel, kasi, balak kong bigyan ng title na - An Angel's Ink. :)  Sana matapos ko kahit gaano pa katagal.


No comments:

Post a Comment