Sunday, October 30, 2011

Life is Full of Twists and Turns

May mga pangyayaring hindi inaasahan. 
May mga pangyayaring inaasahan pero hindi nangyayari. 
May biglaang mawawala, may biglaang darating. 
May sorpresa bukas, sa susunod na araw naman, boring. 
Isang araw gigising kang masaya pero sa gabi matutulog ka palang malungkot.
Akala mo tama, mali pala. Akala mo mali, tama pala.
May mga bagay na hindi mo pinagplanuhan pero biglang natatapos nang matiwasay.
May mga pagdapa, pagtamo ng sugat.
Gabahang pag-iyak at sandamakmak na pagtawa.

Pero over all masaya naman, hindi ba? :) 

Ang buhay kasi, palaging nagbibigay ng pag-asa. Kapag gumigising ka pa kinabukasan, hanggat may sunrise, hanggat naniniwala ka sa pagpapala ng Diyos. :)

No comments:

Post a Comment