Sunday, August 5, 2012

Paglipad


Ako ngayon ay lumilipad
Tumatagos sa malalambot na ulap
Tanaw ang sulok ng ating kalawakan
Kasabay ng mga ibong
Humuhuni ng pagsulong
Tungo sa bagong lugar na kanilang titirhan.
Pumapaimbabaw sa bahaghari
At nagpapadulas sa kabilang bahagi
Hinahamon ang pitong kulay
Pagkat kahit maging walo pa sila
Isang libo't higit pa ang tinataglay ng aking buhay.


Nagpapatangay sa hangin
Mula sa kung saan ay umiihip
Nakikinig sa ibinubulong nitong
Halakhak ng maraming tao
At sinasagot ko ito ng isang malaking ngiti
Sapagkat hindi kayang dalhin ng hangin
Ang sarili kong halakhak na ubod ng dami.

No comments:

Post a Comment