Friday, December 30, 2011

Hmmm. :S

Narito na naman ang panahon na natatakot akong masanay sa isang bagay kasi pakiramdam ko, mawawala rin naman.
Parang ang lahat ay simula lamang.
Kasalanan ko ba?
Hindi ko rin naman alam kung kailangan kong bigyan ng effort upang huwag na lamang itong mawala.
Sana sa lalong madaling panahon, ito ay magwakas na.

No comments:

Post a Comment